มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ

โพสต์2 ต.ค. 2562 01:49โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ งานแนแนวโรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับจัดสรรทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ จำนวน ๑๒ คน ให้มารับทุน โดยผู้อำนวยการธัญญาภรณ์ จารุจิตร และครูที่ปรึกษาร่วมในพิธีมอบ
รับทุน


Comments