แนะแนวอาชีพ

โพสต์5 ก.พ. 2563 23:44โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ งานแนะแนว ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ให้กับนักเรียน ชั้นม.๓-ม.๖ โดยมีวิทยากรจากหลากหลายอาชีพมาให้ความรู้และแนะนำอาชีพรูปแบบต่างๆ

๓๑ มค ๖๓ แนะแนวอาชีพ

Comments