นิเทศการจัดการศึกษา

โพสต์2 ก.ค. 2563 20:57โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.๒๙ ท่าน ศน.ฉัตรชัย  ทองสุทธิ์ และศน.ณัฐธภา  ตรงดี ได้มานิเทศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการการแพร่ระบาด โววิด๑๙ ตรวจมาตรการดำเนินงานของโรงเรียน การนำนโยบาย จุดเน้น  มาสู่การปฏิบัติ ผลการตรจเยียมเป็นไปตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน
๓ กค ๖๓ ตรวจเยี่ยมจัดการเรียน โควิด๑๙

Comments