นิเทศภายใน๖๑

โพสต์17 ธ.ค. 2561 00:15โดยมหิศธร ชุมแสง
งานวิชาการร่วมกัลกลุ่มสาระได้จัดระบบการนิเทศภายใน โดยทำการนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑กลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระฯภาษาต่างปประเทศ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระฯสังมศึกษา ศิลป ๗ มกราคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ คณิต  วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการงานอาชีพ และสุขศึกษา พลศึกษา
Comments