นิเทศ ผู้บริหาร

โพสต์8 ม.ค. 2563 19:08โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการพี่เลี้ยง นำโดยผู้อำนวยการพิทยา  รักพรหม ดร.องอาจ  จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ และ ศน.จามรี  เชื้่อชัย ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๙ได้มานิเทศการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล๒ เพื่อเสนอแนะและปรับปรุงการบริหารงานสู่การพัฒนาโรงเรียนในลำดับต่อไปนิเทศ ผอ ๘ มค ๖๓

Comments