นิเทศผลการปฏิบัติงานฯ

โพสต์3 ต.ค. 2563 20:38โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2563 20:38 ]
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการนิเทศผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ปี นำโดย ผอ.วิทยา  รักพรหม ผอ.ดร.องอาจ  จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ดร.จามรี  เชื้อชัย ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๙ ได้มานิเทศการปฏิบัติงานประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยคณะกรรมการได้ชี้แนะ เสริมเติมเต็มให้การดำเนินงานสัมฤทธิผลตามตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ขอบพระคุณในความกรุณาของคณะกรรมการ
๓๐ กย ๖๓ นิเทศ ผอ

Comments