นิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โพสต์18 ธ.ค. 2562 23:46โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนางานในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย คร.สำเร็จ  ธงศรี ศน.ฉัตรชัย  ทองสุทธิ์ ศน.วาสนา ไชยรักษ์ ศน.จิรา  ลังกา ศน.ณัฐภา  ตรงดี และอาจารย์พรทิพย์ นัยเนตร   ได้มานิเทศฯ โรงเรียนนารีนุกูล ๒ เพื่อเประโยชน์ในการณภาพการศึกษา และพัฒนางานในโรงเรียนนารีนุกูล๒ ต่อไป


รับการนิเทศ ๒๐ ธค ๖๒

Comments