นโยบาย สมพ.๒๙ นโยบาย จุดเน้น กระทรวงฯ๖๔

โพสต์27 ธ.ค. 2563 23:32โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2563 19:03 ]
  นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๖๔ เพื่อนำไปสู่การทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๔ และนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

นโยบาย ๖๔

Comments