ปัจฉิมนิเทศ

โพสต์28 ก.พ. 2559 20:17โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นศิริมงคล ช่วงบ่ายคณะครูโรงเรียนนารีนุกูล๒ ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ


Comments