เปิดเรียนแบบ New normal

โพสต์2 ก.ค. 2563 20:49โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้เปิดทำการเรียนการสอนแบบ On Site ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด๑๙ เป็นการเปิดเรียนแบบ New normal นักเรียนและผู้มาติดต่อต้องได้รับการวัดไข้ที่จุดคัดกรอง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง ลดความแออัด โดยหลังเลิกเรียนได้รับความอนุเคราะห์จา อบต.หัวเรือนำทีมงานมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ชุมชน
๑ กค เปิดเรียน์New normal

Comments