พัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์

โพสต์3 ธ.ค. 2563 14:09โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนนารีนุกูล ๒ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ ได้ร่วมอบรมการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ และคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน โดยมีศึกษานิเทศก์ จาก สพม.๒๙ และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศร๊ปทุม มาเติมเต็มความรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีนุกูล ๒

๑๒ พย ๖๓ อบรมการสร้างนวัตกรรมการเรียน

Comments