พิธีไหว้ครู ๖๓

โพสต์30 ก.ค. 2563 03:32โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2563 12:43 ]
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล ๒ เพื่อให้นักเรียน ลูกศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการ ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษาเล่าเรียนตามที่ ตั้งใจ


๓๐ กค ๖๓ ไหว้ครู

Comments