พิธีมอบป้ายโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์30 ก.ค. 2563 03:02โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนถนนจังหวัดอุบลราชธานีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนายวิรุจ วิชัยบุญ ได้ทำพิธีมอบป้ายโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

๒๙ กค ๖๓ มอบป้ายสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐

 

Comments