พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิพลเอกเปรม

โพสต์17 ธ.ค. 2562 23:11โดยมหิศธร ชุมแสง
พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์. ประจำปีการศึกษา2562.ที่หอประชุมใหญ่โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี นักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้รับทุนจำนวน ๒ คน คือ เด็กชายทวีศักดิ์  บุญสละ และ นางสาวจิระประภา  พรมหล่อ

รับทุนเปรมฯ

Comments