พิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์3 ธ.ค. 2563 13:55โดยมหิศธร ชุมแสง
นางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒  เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยมี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนนารีนุกูล ๒  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พร้อมทั้งเชิญชวนลูกเสือเนตรนารี ผู้กำกับลูกเสือประกอบพิธีถวายราชดุดีและร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่าต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นราชสักการะ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

๑๑ พย ๖๓ ราชสดุดี ลูกเสือ

Comments