ผลการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โพสต์3 ก.พ. 2563 23:07โดยมหิศธร ชุมแสง
ตามประกาศโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ลงวันที่ ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โรงเรียนนารีนุกูล ๒ คือ นางนิษฐ์วดี  พิชญ์พีระกูล  ดังนั้น จึงให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ มารายงานตัว และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนนารีนุกูล ๒Comments