ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

โพสต์30 มี.ค. 2560 01:06โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. งานแผนงานได้จัดประชุม สรุปงาน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2560 
Comments