วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 งาน ICT โรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ ICT จัดการเรียนการสอน ภาคเช้าเป็นการใช้งานโปรแกรม SMSS และ SDQ. ออนไลน์ภาคบ่าย การประยุกต์ใช้ DLIT จัดการเรียนการสอน