ประชุมกรรมการบริหารฯและชมรมศิษย์เก่า

โพสต์3 ม.ค. 2563 23:23โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนารีนุกูล๒ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนารีนุกูล๒ และคุณครูทุกท่าน ได้มาประชุม เพื่อหารือหัวข้อการพัฒนาโรงเรียน การจัดสร้างโรงอาหารด้วยเงินผ้าป่า โดยที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการสร้างเป็นอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้เป็นโรงอาหาร 
ประชุมศิษย์เก่า ๔ มค ๖๓

Comments