ประชุมผู้ปกครอง ๒/๒๕๖๑

โพสต์2 ธ.ค. 2561 19:04โดยมหิศธร ชุมแสง
วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานกิจการนักเรียน ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำ ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๑ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน แจ้งข้อมูลการเรียน รับทราบข้อมูลการเงินของโรงเรียน และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ปกครองComments