ประชุมผู้ปกครอง ๒/๒๕๖๒

โพสต์10 พ.ย. 2562 19:32โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ งานกิจการนักเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล ๒ เพื่อชีแจงทำความเข้าใจในการดำเนินงานขอโรงเรียน นำโดยผู้อำนวยการธัญญาภรณ์ จารุจิตร หัวหน้ากลุ่มงาน ๔ กลุ่ม และในวันนี้ได้ผู้ปกครองได้รับเงินทุนปจัจัยพื้นฐานยากจน และเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประชุมผู้ปกครอง ๒-๒๕๖๒

Comments