ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่๑

โพสต์6 มิ.ย. 2561 03:42โดยมหิศธร ชุมแสง
วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล ๒ เพือสร้างความเข้าใจแนวปฎิบัติการจัดการศึกษา และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)

Comments