ประชุมทางไกล video conference

โพสต์24 เม.ย. 2563 03:15โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๔เมษายน ๒๕๖๓ สพม.๒๙ ได้จัดประชุมทางไกล video conference โรงเรียนนารีนุกูล๒ โดยนางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ๔ กลุ่มงาน เข้าร่วมประชุม ณห้องประชุมเล็กโรงเรียนนารีนุกูล๒ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติจาก สพม.๒๙ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ๒๔ เมย ๖๓ ประชุมทางไกลComments