ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์

โพสต์8 พ.ย. 2561 20:34โดยมหิศธร ชุมแสง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์
๑.      นางสาวปวีณา  ศรีจันทร์
๒.      นางสาวจิราพร  หมุนแพง 
ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ผู้ช่วยบรรณารักษ์ มาสอบสัมภาษณ์      ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี  เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.    
ĉ
มหิศธร ชุมแสง,
8 พ.ย. 2561 20:34
Comments