ประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์14 ส.ค. 2563 14:30โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ นำโดยนายสรศิลป์  นามมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา(ก.ต.ป.น.) นายนพรัตน์  ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และนางณัฐธภา  ตรงดี ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ ได้มาประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนนารีนุกูล ๒  เพื่อสะท้อนภาพการบริหารการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย ให้โรงเรียนนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ต่อไป


๑๔ สค ๖๓ ประเมินผลการจัดการศึกษา

Comments