ประเมินฯ ผู้อำนวยการ

โพสต์5 ก.พ. 2563 23:34โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย นายสมพงษ์ โลมรัตน์ ข้าราชการบำนาญ นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๙ ได้มาประเมินการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือน ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล๒
๓๑ มค ๖๓ ประเมิน ผอ

Comments