ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๒, ม.๓, ม.๔, ม.๕

โพสต์26 มิ.ย. 2563 00:29โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๒, ม.๓, ม.๔, ม.๕ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นักเรียนจะได้รับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติในการมาเรียน รับตารางเรียน โดยโรงเรียนได้เตรียมมาตรการป้งกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ อย่างเป็นระบบ
ปฐมนิเทศ ม.๒, ม.๓, ม.๕, ม.๖

Comments