ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.๑ ม.๔

โพสต์30 มิ.ย. 2563 03:59โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ งานวิชาการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้จัดปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่๑และปีที่๔ ที่หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล ๒ โดย นางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ และหัวหน้ากลุ่มงาน ได้มาชี้แจงแนวปฏิบัติในการมาเรียนเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนารีนุกูล ๒
๒๙ มิย ปฐมนิเทศ ม๑ ม๔

Comments