วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 งานอนามัยโรงเรียนนารีนุกูล๒ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้ร่วมลงนามและปฏิญาณตนเพื่องดเหล้าในวันเข้าพรรษา นำโดยผู้อำนวยการธีระพล พยัคฆพล