รับการประเมินมาตรฐานฯ

โพสต์15 ก.ย. 2561 21:55โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่๑๑กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการปฏิติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ๘ ด้าน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ๒


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
Comments