รับมอบหน้ากากผ้า จากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

โพสต์30 ก.ค. 2563 03:25โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ได้รับมอบหน้ากากผ้า จำนวน ๒๐๐ ชิ้นจากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ซึ่งจะนำไปให้บุคลากรและนักเรียนได้ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด๑๙

๒๙ กค ๖๓ รับมอบหน้ากาก บริษัททางด่วน และรถไฟฟ้า

Comments