รับรางวัลอ่านสร้างสุข

โพสต์27 ก.ย. 2558 21:25โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 21:26 ]
โรงเรียนนารีนุกูล2 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลอ่านสร้างสุขในโรงเรียน ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  จัดโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข”
  เพราะต้องการหนุนเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด “อ่านสร้างสุข” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนครอบครัว และชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ รวมถึงให้สถานศึกษาเป็นตัวอย่างต้นแบบ “อ่านสร้างสุข” และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยาย-สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดสถานศึกษาอ่านสร้างสุขทั่วประเทศต่อไป

รับรางวัลอ่านสร้างสุข


Comments