รับสมัครข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการช่วยปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษา

โพสต์27 ม.ค. 2563 23:13โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2563 22:21 ]
https://drive.google.https://drive.google.com/drive/folders/1s9ix3U4o4TNBYcY9sy9L9vcNIddtaUlS
ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล ๒ เรื่อง รับสมัครข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการช่วยปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษาตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ วิชาสังคมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนนารีนุกูล ๒

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

Comments