รับสมัครผู้ช่วยบรรณารักษ์

โพสต์31 ต.ค. 2561 07:37โดยมหิศธร ชุมแสง
ด้วยโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ เพื่อจ้างอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 
จำนวน ๑ อัตรา อัตราจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ 
ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนนารีนุกูล ๒
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ ๑ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑              
เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ )
รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ
ĉ
มหิศธร ชุมแสง,
31 ต.ค. 2561 07:37
Comments