โรงเรียนบ้านนามึน ศึกษาดูงานห้องสมุด

โพสต์15 ก.ย. 2561 22:14โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐  น. คณะครูโรงเรียนบบ้านนามึน สพป อบ.๑ ได้มาศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนนารีนุกูล๒ โดยขอทราบการบริหารจัดการห้องสมุด เรื่องการจัดระบบหนังสือ การทำกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
Comments