โรงเรียนพนาศึกษา ดูงานห้องสมุด

โพสต์28 ก.พ. 2559 20:08โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2559 20:19 ]
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะบุคลากรโรงเรียนพนาศึกษา จ.อำนาจเจริญ ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนนารีนุกูล๒ โดยให้ความสำคัญของการใช้โปรแกรมobeclib และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน


Comments