ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ

โพสต์18 พ.ค. 2561 00:53โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้นำขบวนฟ้อนรำ ขบวนเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด และขบวนเดินรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ไปร่วมงานบุญประเพณีบุญบั้งไปที่ บ้านหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Comments