สรุปแผนฯ๖๒ ทำประกันคุณภาพการศึกษาฯ

โพสต์16 มิ.ย. 2563 15:32โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ได้จัดประชุมครูเพื่อสรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๓ และจัดทำSAR ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ๒ โดยมีประธานกรรมการบริหารสถานศึกษาฯ ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน มาร่วมรับฟังสรุปและเสนอแนะการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนจัดทำ SAR ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนารีนุกูล ๒


สรุปแผน ทำประกัน

Comments