ศึกษาดูงาน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

โพสต์2 ก.ย. 2563 22:25โดยมหิศธร ชุมแสง
วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าโครงการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนารีนุกูล 2 อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๒๘ สค ๖๓ ศึกษาดูงาน รร สุรธรรมพิทักษ์


Comments