สอบกลางภาค ๒/๒๕๖๒

โพสต์8 ม.ค. 2563 19:47โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ งานวิชาการโรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดสอบกลางภาค ให้กับนักเรียน เพื่อวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สอบกลางภาค ๒-๒๕๖๒

Comments