ซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย

โพสต์10 ม.ค. 2562 23:58โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ 10 มกราคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกัมงานกิจการนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล2 ได้จัดกิจกรรมซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและหาวิธีการป้องกันและระงับเหตุที่เกิดจากอัคคีภัย


Comments