ทัศนศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์16 ม.ค. 2562 06:50โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียน โดยนัดหมายนักเรียนมาถึงโรงเรียนเวลา ๐๕.๑๕ เพื่อตรวจสอบความพร้อม แล้วออกเดินทางจากโรงเรียนนารีนุกูล ๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงวัดพระธาตุพนมม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เข้าสักการะองค์พระธาตุพนม ศึกษาวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา ขององค์พระธาตุพนม เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง แล้วเดินทางกลับมายังสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว จ.มุกดาหาร รับประทานกลางวัน ศึกษาเยี่ยมชนสะพาน สะดือพระยานาค เดินทางต่อมายังตลาดอินโดจีนเยี่ยมชมตลาด ๑.๓๐ ชั่วโมง เดินทางต่อมายังวัดภูมโนรมย์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพ ศึกษาวัฒนธรรมประวัติความเป็นมา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ เดินทางกลับ ถึงโรงเรียนนารีนุกูล๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.


Comments