ถวายราชสดุดี.."วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

โพสต์25 พ.ย. 2562 00:12โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะผู้กำกับและลูกเสือโรงเรียนนารีนุกูล๒ ไดจัดพิธีถวายราชสดุดี.."วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"  โดยมีผู้อำนวยการธัญญาภรณ์  จารุจิตร เป็นประธานเปิดกรวย อ่านคำถวายราชสดุดี ถวายราชสดุดี ๒๕ พย

Comments