ติวมาม่า

โพสต์5 ต.ค. 2558 02:04โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2558 02:06 ]
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เนชั่น ทีวี  จัดโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18 " หรือ ที่เรียก "ติวมาม่า" ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และเพื่อเปิดโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ โครงการจึงถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์จากบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ซึ่งในปีนี้โรงเรียนนารีนุกูล2 ได้ร่วมโครงการนี้ มีนักเรียนให้ความสนใจร่วมรับฟังรับชมการถ่ายถอด ระหว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00- 17.00 น. เปิดทบทวนความรู้ทั้งหมด 9 วิชา ประกอบด้วย
 
 
  1. วิชาคณิตศาสตร์ (O-Net, PAT 1 และสามัญ คณิตศาสตร์)
  2. วิชาภาษาไทย (O-Net, GAT ภาษาไทย และสามัญ ภาษาไทย)
  3. วิชาภาษาอังกฤษ (O-Net และ GAT ภาษาอังกฤษ และสามัญ อังกฤษ)
  4. วิชาสังคมศึกษา (O-Net และสามัญ สังคมศึกษา)
  5. วิชาวิทยาศาสตร์ (O-Net)
  6. วิชาฟิสิกส์ (PAT 2 ฟิสิกส์ และ ฟิสิกส์สามัญ)
  7. วิชาเคมี (PAT 2 เคมี และเคมีสามัญ)
  8. วิชาชีววิทยา (PAT 2 ชีววิทยา และชีววิทยาสามัญ)
  9. วิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

ติวมาม่า


Comments