วันที่ 5-8 ตุลาคม 2560 โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนชั้น ม.ปลาย ได้ร่วมโครงการติวมาม่า ซึ่งเป็นการติวออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ
Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)