To be number one

โพสต์28 ก.ย. 2563 20:08โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนนารีนุกูล ๒ โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้จัดกิจกรรม To be number one โครงการออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติด โดยมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันศุกร์ และ จัดประกวดแอโรบิค มอบรางวัลให้กับทีมชนะและเข้าร่วมการประกวด ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล ๒
๒๔ กย ๖๓ ออกกำลังกาย

Comments