ตรวจนับจำนวนนักเรียน

โพสต์2 ธ.ค. 2561 19:23โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานวิชาการ คณะครูโรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้ตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนจริง ที่บริเวณหน้าเสาธง โดยมี ผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษา และตัวแทน สพม.๒๙ รองเกรียงไกร สอนอาจร่วมตรวจสอบ


Comments