ตรวจสุขภาพนักเรียน

โพสต์7 ส.ค. 2562 04:56โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ งานอนามัย โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหัวเรือ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้นำเจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล ๒


ตรวจสุขภาพนักเรียน

Comments