ตรวจสุขภาพนักเรียน

โพสต์6 ส.ค. 2563 22:24โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ งานอนามัย โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหัวเรือได้มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล๒ ทุกคน ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้งานอนามัยได้ติดตามช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขอนามัยต่อไป
๕ สค ๖๓ตรวจสุขภาพนักเรียน

Comments