ตสน. สพม.๒๙ เข้านิเทศ

โพสต์3 มี.ค. 2563 20:27โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2563 19:08 ]
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เข้านิเทศการดำเนินงานการเงินพัสดุโรงเรียนนารีนุกูล๒ ซึ่งผลการริเทศอยู่ในระดับดี


๓ มีค ๖๓ ตสน นิเทศComments